Tempskya (nepravý kmen kapradin)

Lokalita: Pecínov – činný lom.    

Stáří: Mesozoikum (druhohory) - křída.

Typ horniny: Fosílie.

Složení: Spletenec prokřemenělých stonků kapradin. Mezi nimi jsou uzavřené prachové a jílovité částečky.

Vznik: Tyto bylinné kapradiny rostly ve spletenci, který dohromady vytvořil krátký nepravý kmínek, z jehož vrcholu se rozbíhaly zpeřené kapradinovité listy. Po odumření kapradin listy opadaly. Některé kmínky rostoucí u břehu strhla řeka, usadila je ve štěrkopíscích, kde zcela prokřemeněly.

Použití: Pouze jako sběratelský exponát.

Zajímavosti

Tempskye rostly i na souších na východ od Prahy, ale zde se nalezly jen fragmenty. Tento exponát pochází z lokality u Nového Strašecí, kde jsou podstatně hojnější.