Bulánecká brekcie

Lokality: Klučov u Českého Brodu.    

Stáří: Paleozoikum (prvohory), perm.

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Opuštěný lom u Klučova, který v minulosti těžil načervenalou brekcii.

Složení: Brekcie je hornina, která je složená s velkých valounů (úlomků starších hornin a minerálů), které jsou ostrohranné a mají různé velikosti, tedy jsou špatně vytříděné. Úlomky hornin jsou větší než 2 mm a dosahují rozměrů až několika decimetrů. Složení úlomků je poměrně pestré a jedná se především o ruly, amfiboly a migmatity kutnohorsko-svrateckého krystalinika. Tyto úlomky jsou k sobě tmeleny jílovými minerály, které velmi snadno zvětrávají a tak se tato brekcie velmi snadno rozpadá a jednotlivé valouny se pak opět uvolňují.

Vznik:  Ostré a málo opracované hrany úlomků, stejně jako výskyt valounů různé velikosti, prozrazuje, že hlavní stavební materiál brekcie neprodělal dlouhou cestu od místa eroze po místo uložení. Úlomky pocházejí z tzv. kutnohorského krystalinika, které leží na východ od místa uložení brekcie. Ta se usadila v blanickém příkopu nebo také blanické brázdě, což bylo pár kilometrů široké, ale více než 100 km dlouhé mezihorské údolí. Zbytků takových údolí máme v České republice několik, další jsou u Jihlavy a pak na Moravě, v tzv. boskovickém příkopu. Horstvo, které tato údolí protínala, bylo vyzvednuto během variského vrásnění, kdy se srazily tehdejší kontinenty, a vznikl superkontinent Pangea. Po ukončení vrásnění, kdy utichnul tlak narážejících litosférických desek, se vyvrásněné horstvo díky působení gravitace rozjelo do stran a vznikla tak četná údolí na tektonických zlomech.  Díky tektonickým pohybům se čas od času dno údolí prohlubovalo a východní svah tohoto údolí se naopak zvedal. Vyzvednuté hory byly pak velmi rychle erodovány a zarovnávány. Protože byla v té době a v těchto místech Pangea velmi suchá, do údolí se sypalo, především během občasných silných dešťů, velké množství suti, která se pak ukládala při patě pohoří.

Použití: Bulánecká brekcie není díky jílovému tmelu příliš pevnou horninou. Těžila se tedy proto, že z ní lze dobře vytvořit štěrk, který se používal na stavbu cest.

Zajímavosti

Brekcie je velmi podobná slepenci, na rozdíl od slepence (tvořen valouny) je brekci složena z ostrohraných úlomků hornin