Metadroba

Lokality: Klecany – lom.

Stáří: Proterozoikum (starohory).

Typ horniny: Sedimentární-částečně metamorfovaná (usazená-částečně přeměněná).

Složení: Obsahuje jemně písčitá a prachová zrníčka křemene a živců z původní usazené horniny, dále ale také obsahuje druhotné minerály, které vznikly při teplotní a tlakové přeměně (albit, chlorit, epidot, zeolit, ...)

Vznik: Tato droba vznikla v moři ve starohorách před více jak 600 tisíci lety. Protože vedle zrníček křemene obsahuje také málo odolná zrníčka živců, ukazuje, že jde o rychlé usazení erodovaných hornin a nestabilní živce se nestihly rozložit. Vrstvy drob se za geologickou historii dostaly do velkých hloubek, kde prodělaly teplotní a tlakovou přeměnu. Jsou dnes daleko kompaktnější a živcová zrnka se zčásti přeměnila na jiné druhotné minerály.

Použití: Metadroba těžená v lomu v Klecanech se používá jako štěrkové kamenivo na zpevnění cest, zásypy a do betonu.

Zajímavosti:

* Droba je nevyzrálou formou prachovce. Kdyby byl drobový sediment v moři delší dobu promýván a nestabilní živce se rozpadly na jílový kal, vznikl by podstatně hojnější jílovitý prachovec nebo čistý prachovec.

 

Úkol

  1. Čtvrtohorní usazeniny ve zdejším okolí jsou vytvořeny z materiálu, která přinesla řeka až ze vzdálených oblastí Krkonoš, jizerských hor a vysočiny. Vytvářely se v takovémto typu říčního prostředí droby?
  2. Na tmavé hornině jsou vidět tenké bílé rovnoběžné žilky. Jsou to praskliny, které byly později vyplněny křemenem. Dokážete vystopovat průběh těchto puklin přes celý blok horniny? Jdou všechny ve stejném směru?

[jdou ve 3 směrech - rovinách]