Metabazalt (spilit)

Lokality: Čenkov – lom.

Stáří: Proterozoikum (starohory).

Typ horniny: Vulkanická-slabě metamorfovaná (vyvřelá výlevná-slabě přeměněná)

Složení: Metabazalt obsahuje jednak pozůstatky po minerálech z původní čedičové horniny  (olivín, pyroxen, magnetit), dále obsahuje minerály, které vznikly při reakci tekuté lávy s mořskou vodou (albit), a také minerály, které vznikly chemickou přeměnou krátce po utuhnutí (chlorit, aktinolit, epidot, limonit, ...). Jako poslední fáze se vyskytují minerály, které vznikly na puklinách až v průběhu pozdějších geologických procesů (kalcit, zeolity).

Vznik: Tento metabazalt vznikl ve starohorách před více než 600 tisíci let výlevem čedičové lávy na mořské dno. Během tuhnutí lávy a krátce po něm došlo k postupné chemické přeměně většiny původních minerálů na minerály druhotné.

Použití: Metabazalt (spilit) se používá jako štěrkové kamenivo na zpevnění cest, zásypy a do betonu.

Význam: Tělesa tvrdých starohorních metabazaltů vytváří v krajině zarostlé ostrůvky, které nejsou obhospodařovány a jsou často útočišti rostlin, ptáků a savců.

Zajímavosti

Některé metabazalty mají dokonce zachovanou texturu tzv. „polštářových láv“. Vznikají podmořskými výlevy tak, že horká láva je rychle ochlazována vodou a láva se proto nerozlije po povrchu dna, ale tuhne a je ze dna vytlačována v bochníkovitých nebo polštářovitých útvarech.

Úkol

1) Na obrázku je znázorněn výbrus horniny spilitu zobrazený v mikroskopu v procházejícím světle. Vybarvete (vyklikejte) tři minerály, které jsou v této hornině nejčastější a nejnápadnější. Jde o minerál, který je neprůsvitný (na obrázku černé hrudky), minerál tvořící lištovité krystaly a jemnozrnný minerál v základní hmotě. Přečtěte si předtím, jak a kdy vznikají.

a) albit

b) chlorit

c) magnetit