Liberecká žula (granit)

Lokality: Liberec-Ruprechtice.                                 

Stáří: Paleozoikum (prvohory).

Typ horniny: Magmatická (hlubinná vyvřelá).

Složení: Liberecká žula má porfyrickou texturou, kterou jí dávají velké krystaly - porfyrické vyrostlice draselného živce ortoklasu, který má růžovou až načervenalou barvu. Typické je pro libereckou žulu to, že tyto porfyrické vyrostlice mají kolem sebe bílý lem z dalšího typu živce a to z plagioklasu.  Dalším minerálem jsou šedavé křemeny a lupínky tmavé slídy biotitu.  

Popis výbrusu - Petrologie

Hrubozrnný, výrazně porfyrický granit, který je složen z vyrostlic draselného živce, biotitu a křemene. Hornina má magmatickou texturu, která značí pomalou krystalizaci z granitového magmatu pod zemským povrchem. Patrné jsou sekundární přeměny minerálů (sericitizace živců a chloritizace biotitu).

Vznik: Žuly jsou vyvřeliny, které vznikly v magmatických krbech hluboko pod povrchem. Zdrojem magmatu byly přetavené horniny, které stoupaly k povrchu Země. Porfyrické vyrostlice krystalizovaly z magmatu jako první, ostatní minerály, jejichž krystaly jsou menší, utuhnuly později.  

Použití: Liberecká žula je ceněnou kamenářskou surovinou. Díky pravidelnému, ale nehojnému rozpukání se velmi dobře těží ve velkých blocích v okolí Liberce. Posloužila jako obklad na stavbu pražského metra, dlažebních kostek nebo k tvorbě mnoha soch.

 

Zajímavosti

Z této žuly jsou mnohé obklady v pražském metru i obklady na několika místech v Brandýse n. L.

Úkol

Poznáte na výbrusu základní minerály žuly? Křemen, živec, slída. Nápověda: živce a slídy se štípou podle pravidelných ploch, křemen se láme podle nepravidelných ploch.

[křemen-průhledný, živec-růžový, slída-v tomto případě tmavá]