Amfibolit

Lokalita: Plaňany – lom.

Stáří: Proterozoikum-paleozoikum (starohory-prvohory).

Typ horniny: Metamorfovaná (přeměněná)

Složení: Obsahuje vláknité krystaly amfibolu, sodnovápenatý živec a granát

Vznik: Amfibolit vzniká teplotně-tlakovou přeměnou bazických (většinou čedičových) hornin v hlubších vrstvách zemské kůry.

Použití: Amfibolity jsou díky své struktuře velice odolné a houževnaté, proto se používají jako kvalitní drcené kamenivo pod železniční tratě.

Význam: Na tmavých amfibolitových tělesech vznikají prostředí s lokálně teplejšími podmínkami a tedy specifickou flórou. Chemickou přeměnou amfibolitů vznikají serpentinity.

Zajímavosti

Houževnatosti amfibolitu si všiml již prehistorický člověk a v neolitu ho často používal jako surovinu pro výrobu broušených kamenných nástrojů. Běžné byly motyky nebo sekery.

 

Úkol

Poznáte, který prehistorický nástroj je vyroben z amfibolitu?

A) B.jpg
B) A.jpg
C) c.jpg