Serpentinit (hadec)

Lokalita: Plaňany.                

Stáří: Proterozoikum-paleozoikum (starohory-prvohory).

Typ horniny: Metamorfovaná (přeměněná).

Složení: Minerály serpentinové skupiny, zbytky pyroxenů a olivínu.

Vznik: Serpentinit vzniká přeměnou vyvřelin ze zemského pláště (například z pyroxenitu – exponát 10). S jinými horninami se dostává do horních částí kůry a na povrchu se nachází jako uzavřené bloky v mladších horninách.

Použití: Serpentinit byl a je využíván jako surovina pro broušené šperky či jiné umělecké předměty. Z vláknitých minerálů skupiny serpentinů se vyrábí azbest.

Zajímavosti

Hadec je pojmenován podle zvláštní struktury a zelenavé barvy připomínající hadí kůži.

Úkol

Podívejte se na nábrus horniny. Poznáte, jestli jsou původní horninou tmavé nebo světlé součásti?

[tmavé]