Písčito-prachovitý slínovec (opuka)

Lokalita: Lysá n. L. – lom Ve skále                 

Stáří: Mesozoikum (druhohory)-křída.

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Hornina je složena z vápnito-jílovité hmoty s větší či menší příměsí křemenného prachu a písku. Kvůli charakteristickému rozpadu se jim lidově říká opuky.

Vznik: Zdejší „opuky“ vznikaly v období křídy usazováním prachovito-jílovito-vápnitého kalu v  moři. Moře v těchto místech bylo poměrně mělké (několik desítek metrů), ale přesto bylo poměrně daleko od pevniny.

Použití: Ve středověku se v Praze a okolí používaly jako hlavní materiál pro kamenné stavby. Jejich rozpukaná a plackovitá textura umožňovala snadnou těžbu a pokládku bez složitějších kamenických úprav. Většina opuk, včetně těch ve zdejší oblasti, je špatné kvality a rychle zvětrávají. Proto byly později stále více nahrazovány kvalitnějšími pískovci. Opuky se dále používaly jen pro podřadné objekty, nebo do jádrových partií zdiva.

Zajímavosti

V opukách se místy hojně nacházejí fosílie křídového stáří. Nálezy z Česka jsou celoevropsky významné svojí bohatostí. Nejvzácnějšími jsou fosílie obratlovců – tedy ryb, mořských plazů a dokonce i několika připlavených suchozemských a létavých plazů. Většina z nejcennějších fosílií byla nalezena v minulosti během těžby.

Opuka dostala název podle své typické vlastnosti, kdy účinkem zvětrávacích procesů rozpukává na menší části.


Lalokoploutvá ryba z křídových slínovců u Mělníka. (Národní muzeum)


Ramenonožci z křídových slínovců. (Národní muzeum)

Úkol

1) Podívej se na obrázek zdi (ve dvoře Pivovarské restaurace) a v modrých oválech ukaž, kde je použit pískovec, kde opuka a kde cihla.

2) Poznáš, ze kterého materiálu byla zeď postavena původně a jakým byla opravována později - urči pořadí.

3) Podívej se na různé prvky zdiva a rozhodni, který ze tří použitých materiálů je nejodolnější a tedy pro dané použití nejvhodnější.