Migmatit

Lokality

Plaňany - lom

Stáří

prvohory

Typ horniny

přeměněná(metamorfovaná)

Složení

Obsahuje křemen, živec, sillimanit, biotit, granát, muskovit, a někde i amfibol a pyroxen

Vznik

Tato hornina vznikla teplotní a tlakovou přeměnou prvohorních převážně magmatických hornin, které se dostaly do velkých hloubek, kde došlo až k jejich částečnému tavení a opětovné krystalizaci minerálů.

Použití

Migmatity těžené v lomu v Plaňanech se používají jako štěrkové kamenivo na zpevnění cest, zásypy a do betonu.

Význam

Těleso tvrdých přeměněných hornin vytvářelo ve druhohorách mělčinu nebo i ostrůvek, který čněl z okolního křídového moře. V mělkých vodách okolo se usazovaly příbojové organismy a vytvářely bohatý ekosystém.

Zajímavosti

V horní části Plaňanského lomu se vyskytují kapsy s usazeninami křídového moře. Můžeme v nich nalézt zkamenělé schránky mořských bezobratlých i zuby obratlovců, kteří žili na zdejším migmatitovém skalisku.

Struktura migmatitu

Úkol

Migmatit je již velmi pokročilým stádiem přeměny magmatických hornin, u kterých se některé minerály taví a směs roztavených i dosud pevných minerálů se rozděluje do zřetelně odlišných vrstev. Světlé minerály, jako například křemen nebo živec, se taví za relativně nižších teplot, zatímco k roztavení tmavých minerálů (biotit, amfibol, pyroxen) je potřeba teplot vyšších. Dokážete určit, která část horniny prošla částečným tavením a opětovných utuhnutím a která část zůstala v pevném stavu?