Slepenec

Lokalita: Horoušany – činný lom.        

Stáří: Mesozoikum (druhohory) - křída.

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Hornina je složena z písčitých zrnek a valounků křemene, která jsou slepena malým množstvím jílovitoprachovitého tmelu. Šedorezavá barva pochází z oxidů a hydroxidů železa. Tmavé součásti horniny jsou prouhelněné větve a kmeny stromů.

Vznik: Tento slepenec vznikl ve stejném přechodném kontinentálně-mořském prostředí jako následující pískovec (exponát 25). Vytvořil se v místech, kde byl intenzívnější přínos materiálu z pevniny.

Použití: Slepencové vrstvy byly spíš odpadem při těžbě pískovců a jejich materiál se používal na suché zídky a jiné nenáročné objekty.

Činný lom u Horoušan. Vrstvy od zdola po hnědočerné byly uloženy ve sladkovodním prostředí. Šedožluté vrstvy pískovců a slepenců nad nimi byly uloženy ve smíšeném a mořském prostředí.

Zajímavosti

Slepence ukazují na dynamičtější přínos materiálu z pevniny a vyskytuje se v nich více zuhelnatělých dřev. Některá dřeva mají na sobě důlky po mořských vrtavých organismech.