Pyroxenit

Lokalita: Plaňany – lom.                                              

Stáří: Proterozoikum-paleozoikum (starohory-prvohory).

Typ horniny: vyvřelá hlubinná(magmatická)

Složení: Ultramafická hornina magmatického původu, která společně s peridotity tvoří zemský pláštˇ. Hornina je tvořena dominantně pyroxenem s velmi dobře štěpností. Mezi další význačné minerály patří olivín, v menším množství pak granát, spinel a bazický plagioklas. Může obsahovat i některé rudní minerály jako magnetit, chromit nebo ilmenit).

Vznik: Pyroxenity vznikají ve svrchním plášti a na povrch se dostávají spíše jako menší tělesa – útržky (xenolity) v jiných bazických vyvřelých horninách.

Použití: Pyroxenit nemá zvláštní využití, v přírodě je málo hojný. Lokálně se používal jako stavební kámen.

Zajímavosti

Pyroxenit je spolu s peridotitem typickou horninou ze svrchního zemského pláště. Tyto horniny se na povrch dostávají pouze výjimečně a v malém množství.

Úkol

Na obrázku je pohled na východní stěnu lomu v Plaňanech. Je zde tlakově nalisovaný soubor různých hornin, které vznikaly v různých hloubkách zemské kůry, a proto také obsahují různé minerály. Příkladem minerálů vzniklých ve větší hloubce je například pyroxen.

Dále se zde nacházejí magmatické horniny, které byly až později jako tekuté magma vstříknuty do meziprostorů v masivu. Hornina pyroxenit se v lomu Plaňany vyskytuje jen v malém množství.

Odvodíte, která z těles to jsou - 1, 2 nebo 3?