Prachovitý pískovec

Lokalita: Český Brod.          

Stáří: Paleozoikum (prvohory) - perm.

typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Křemenná zrnka velikosti písku a prachu. Lupínky světlých a tmavých slíd (muskovit a biotit). Zrnka jsou spojena vápnitým a dolomitovým tmelem. Hematit - oxid železa dává hornině červenou barvu.

Vznik:  Tyto pískovce vznikaly v řekách a jezerech, které se rozlévalo v jinak převážně suché permské krajině. Červené zbarvení dodávají pískovcům minerály železa (oxidy a hydroxidy), které jsou typické pro uloženiny vznikající v suchých pouštních oblastech.

 Použití: Místní pískovce se těžily na mnoha místech pro stavební účely a můžeme je najít ve zdech a dalších stavbách kolem Českého Brodu.

Zajímavosti

Na vrstevních plochách těchto pískovců a prachovců jsou vidět čeřiny, které vznikaly usazováním zrnek písku v proudící vodě.