Gabro

Lokality: Čechy

Stáří: Paleozoikum (prvohory)

Typ horniny: Magmatická (hlubinná vyvřelá)

Složení: Plagioklas (sodnovápenatý živec), augit, amfibol, biotit (tmavá slída)

Vznik: Toto gabro utuhlo v prvohorách z magmatu hluboko pod povrchem Země. Valoun byl řekou z oblasti středních Čech přenesen do čtvrtohorních usazenin.

Použití: Používá se stejně jako granity a diority jako stavební a obkladový materiál, nebo k dláždění ulic.

 Zajímavosti

Díky tmavé barvě je gabro vyhledávanou surovinou pro hřbitovní náhrobky.