Silicit (křemenec)

Lokality: Klecany-lom                           

Stáří: Proterozoikum (starohory)

Typ horniny: Sedimentární (usazená)

Složení: Překrystalované částečky křemene

Vznik: Starohorní křemence vznikly buď činností mikroorganismů, nebo chemickými reakcemi na mořském dně

Použití: křemence se používaly na štěrkování cest

Úkol

Minerál pyrit je složen z atomů železa a síry. Jeho krystaly získají na vzduchu zlatavou barvu. Proto se pyritu často říká "kočičí zlato". Najdete ho na tomto kamenu?

[zlatavé útržky v puklinách]