Agathoxylon (kmen kordaitu)

Lokalita: Podkrkonoší.                 

Stáří: Paleozoikum (prvohory), karbon-perm.

Typ horniny: Prokřemenělá fosílie.

Složení: Převážně křemen, příměs hematitu (oxid železa).

Vznik: Prokřemeněním kmenů prvohorních stromovitých rostlin, které rostly na svazích a březích tehdejších řek. Při deštích a záplavách byly kmeny strženy do proudu a usazeny do prvohorních štěrkopísků kde zkameněly. Pozdější erozí se tento odolný materiál v podobě valounů dostával i do mladších usazenin.

Použití: Sběratelská komodita. Dekorační účely. Některé vhodné exempláře se brousí a leští. V geologii se používají jako indikátor někdejšího prostředí.

Zajímavosti

Zkamenělá dřeva se nacházejí ve čtvrtohorních usazeninách v okolí Brandýsa. Tyto artefakty byly doneseny z oblasti podkrkonoší a většinou byly uvolněny z mladoprvohorních usazenin (karbon-perm).

Různé druhy prokřemenělých dřev z permských usazenin z podkrkonoší. Nalezeno ve čtvrtohorních štěrkopíscích v Lázních Toušeň.

   

 Úkol

Která mikrofotografie (dolní obrázky A a B) patří uhlí (1. nahoře vlevo), a která zkamenělému dřevu (2. nahoře vpravo)?


(snímky byly pořízeny v odraženém světle a katodové luminiscenci)