Analcimit (bazalt - čedič)

Lokalita: Odolena Voda – Kopeč.   

Stáří: Kenozoikum (třetihory ).

Typ horniny: Vulkanická (vyvřelá výlevná).

Složení: Tato hornina se celým jménem nazývá "sodalitický nefelinový analcimit".  Je to druh čediče o specifickém složení.  Obsahuje plagioklas, sodalit, analcim a augit. Dále se vyskytuje amfibol, magnetit a vulkanické sklo.

Vznik: Hornina vznikla tuhnutím a krystalizací magmatu v přípovrchových hloubkách, nejspíš v přívodním kanálu jdoucím na povrch.  Tento kanál byl vytvořen ve starších usazených horninách a láva do sebe uzavřela úlomky křídových opuk, které se staly součástí této horniny. Sopečná aktivita v třetihorách souvisela s alpinským vrásněním.

Použití: Čediče lze využívat jako drcené kamenivo.

Zajímavosti

Díky minerálně bohatým půdám vznikajících z vulkanické horniny a orientaci svahů zde rostou vzácné a chráněné teplomilné rostliny, jako je  bělozářka liliovitá, koniklec český a nebo křivatec český.

Přírodní rezervace Kopeč byla vyhlášena roku 1946 a nachází se u obce Úžice-Kopeč (okres Mělník).