Melafyr (mandlovec)

Lokality: Bezděčín u Malé Skály – lom                                  

Stáří: mladší prvohory (perm)

Typ horniny: vyvřelá výlevná (vulkanická)

Složení: Plagioklas, pyroxen, amfibol, olivín.

Mikroskopický výbrus v polarizovaném světle.

Vznik: Melafyr je souborný název pro vyvřelé horniny od bazaltů (čedičů) po andezity. Tyto horniny jsou často mandlovcovité, tzn., že mají ve své hmotě dutiny po sopečných plynech. Tyto dutiny mohly být později částečně nebo zcela vyplněny různými minerály. Nejčastější jsou různé odrůdy křemene, které mohou být i polodrahokamové kvality (např. acháty).

„Mandle“ - dutina po bublině vyplněná křemennou hmotou.

Použití: Používá se jako drcené kamenivo pro štěrkování cest a různá kameninová lože.

Význam: Melafyry mají pro přírodu podobný význam jako všechny další alkalické vulkanity jako dobrý živinný substrát pro úrodné půdy.

Zajímavosti

Křemenné pecky vyvětrané z melafyru se v Podkrkonoší nacházejí jako známé polodrahokamy – acháty, chalcedony, jaspisy, ametysty, růženíny, záhnědy ... atp. Protože acháty a chalcedony jsou dosti odolné, dostávaly se řekami až do oblasti Pojizeří a dolního Polabí, kde je lze občas možno nalézt v pískovnách,  jako více či méně ohlazené valouny.

Úkol

1) Melafyr je čedičová hornina s četnými bublinami, které zůstaly v utuhlé lávě po rozpuštěných plynech. Bubliny mohou být vyplněny druhotnými minerály, jako vrstevnatým chalcedonem či achátem. Proč myslíte, že mají některé dutiny výrazně protáhlý a zploštělý tvar?

[Protože došlo k jejich deformaci vlivem váhy nadložní horniny, případně tokem polotuhé lávy]

2) Podívejte se na dva obrázky achátů. Poznáte, který byl nalezen na poli v Podkrkonoší a který až na druhotném nalezišti v pískovně Toušeň?

1 achat2 achat

(Nápověda - Achát z původního naleziště má nepoškozený povrch, který má ještě částečně barvu tmavé matečné horniny. Achát z druhotného naleziště má transportem ohlazený povrch, na některých místech je povrch i částečně odbroušen.)