Mapa geoparku

 • Čtvrtohory
 • Třetihory
 • Druhohory
 • Mladší prvohory
 • Starší prvohory
 • Starohory
 1. Silicit
 2. Metadroba
 3. Křemenec (Klecany)
 4. Metabazalt
 5. Slepenec
 6. Křemenec (Dřevčice)
 7. Křemenec (Tlustovousy)
 8. Břidlice
 9. Pararula
 10. Pyroxenit
 11. Serpentinit
 12. Amfibolit
 13. Migmatit
 14. Fylit
 15. Liberecká žula
 16. Granodiorit
 17. Aplit/Pegmatit
 18. Pegmatit
 19. Gabro
 20. Brekcie
 21. Melafýr
 22. Zkamenělé dřevo
 23. Prachovec
 24. Slepenec (Horoušany)
 25. Pískovec
 26. Zkamenělá kapradina
 27. Opuka
 28. Křemenec - "sluňák"
 29. Čedič (Kopeč)
 30. Čedič (Proseč)
 31. Znělec
 32. Štěrkopísek

V úvodní části expozice jsou umístěny dvě informační cedule, které populárně-vědeckou formou stručně popisují vývoje planety Země, proces deskové tektoniky, vznik hornin a geologický vývoj regionu. Uspořádání vystavených exponátů je koncipováno dle jejich stáří a řazeny do pěti skupin hornin, které je možné nalézt na území brandýska a polabského okolí.Exponáty jsou doplněny o informační cedule, které popisují přesný název, lokalitě, staří horniny mineralogické složení, procesech vzniku a praktickém využití. U vybraných vzorků je součastí popisku mikrofotografie dané horniny. Popisky obsahují QR kod, který umožnuje  návštěvníkům expozice získat více informací o vzorku, plnění úkolu, kvízových otázek či realizaci úlohy rozšířené reality (AR) pomocí mobilní aplikace.  Na většině vzorků je dále naleštěna plocha, díky které mohou návštěvníci poznat vnitřní stavbu horniny.

Realizátor projetku: Rodinný klub Klíček z.s,   Autoři: Mgr. Milan Zuna, Ph.D., RNDr. Boris Ekrt, Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.   Projektant: Ing. Ivan Marek
Grafické práce: Radka Votrubová, Petr Karas.  Mobilní aplikace: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.,Vojtěch Jirsák, Mgr. Stanislav Lustig
Spolupráce/Poděkování: Mgr. Pavel Kohn, RNDr. František Vacek, PhD., RNDr. Jiřina Dašková, PhD., Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D., RNDr. Kryštof Verner, Ph.D., Mgr. Štěpán Rak, RNDr. Petra Matysová, Ph.D., Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., František Jech, Martin Kreuzer, Jiří Hummel, RNDr. Jiří Kvaček, CSc., Mgr. Milan Libertín, Ph.D., Mgr. Jan Sklenář, Ph.D.,Ing. Lenka Váchová, Mgr. Jan Wagner, Ph.D., RNDr. Vojtěch Turek, CSc., Ing. Václav Livora, František Dressler, Jaromír Váňa, Milan Zuna Sr,. Ing.Marcela Zachová, Ing.Andrea Štěpařová, Vladimír Vojta     
Za poskytnuté vzorky děkujeme: LIGRANIT a.s., COLAS CZ, a.s., PROSKAM s.r.o., EUROVIA Kamenolomy, a.s., KERACLAY, a.s., František Jech 
Podpora: Národní muzeum; Severočeské doly a.s., Office Pro s.r.o, Diatech s.r.o

 

Projekt byl realizován za finanční podpory Středočeského kraje, příspěvku města Brandýs nad Labem Stará Boleslav a Rodinného klubu Klíček z.s.