Aplit

Lokality: Plaňany - lom.      

Stáří: Paleozoikum (prvohory).

Typ horniny: Magmatická (vyvřelá hlubinná).

Složení: Složením je blízký velmi světlé žule.Obsahuje živce, křemen, muskovit. Tmavé minerály chybí.

 Vznik:  Aplit vzniká podobně jako žula utuhnutím magmatu ve velkých hloubkách zemské kůry. Žuly do aplitů často volně přecházejí.

Použití: Aplit se samostatně netěží. Používá se stejně jako žula jako materiál pro kamenické prvky a drcené kamenivo.