Pegmatit

Lokality: Plaňany       

Stáří: Paleozoikum (prvohory).

Typ horniny: Magmatická (vyvřelá) žilná.

Složení: Složením je blízký žule.Obsahuje velké krystaly draselného živce, křemen, muskovit (světlá slída) a biotit (tmavá slída). V menší míře turmalín, granát, beryl a apatit. Pagmatitová žíla je často zonální, některé minerály se vyskytují při okrajích, jiné uprostřed.

Vznik:  Žíly pegmatitu z lomu u Plaňan na Kolínsku jsou mocné do 1 metru a jde o lávu, která byla natlačena pod vysokým tlakem a za vysokých teplot do zlomů a puklin v migmatitech. Vznikly v hloubce 4-5 kilometrů a pukliny se nejčastěji nacházely kolem magmatických krbů.

Použití: Pegmatit se samostatně netěží. Používá se společně s okolními horninami jako drcené kamenivo. Z pegmatitů se sbírají šperkové kameny.

Význam: Pegmatity jsou významné díky přítomnosti řady minerálů, které mají ve své krystalové mřížce vzácné prvky, které jsou využívány např. v elektronice. Jedná se třeba o lithium (lithné slídy) nebo tzv. prvky vzácných zemin. Náš pegmatit z Plaňan patří právě do skupiny se zvýšeným obsahem prvků vzácných zemin.  Dále jsou pegmatity zajímavé z mineralogického hlediska, protože jsou běžně složeny z velkých a dobře omezených krystalů, které jsou vyhledávány sběrateli.

 

mikrostuktura                                                                      mikrostuktura v polarizačním světle

Zajímavosti

Tento má zvýšený obsah prvků vzácných zemin, například lithia.