Pararula

Lokalita: Plaňany – lom.      Stáří: Paleozoikum (prvohory).

Typ horniny: Metamorfovaná (přeměněná).

Složení: Obsahuje křemen, živec a tmavou slídu (biotit).

Mikroskopický výbrus pararulou v polarizovaném světle.

Vznik: Tato hornina vznikla v pozdních druhohorách teplotní a tlakovou přeměnou starších usazených hornin.

Použití: Pararuly se dříve lokálně používaly jako stavební materiál. Dnes se používají jen na suché zídky.

Zajímavosti:

* Pararuly jsou nejrozšířenější metamorfované horniny u nás.

 Úkol: 

Pararuly jsou vytvořeny přeměnou usazených hornin. Oproti tomu ortoruly a jim příbuzné migmatity vznikly přeměnou vyvřelých hornin. Prohlédněte si níže uvedené čtyři horniny a spárujte je šipkami podle toho, která vznikla ze které:

pararula

žula

droba

ortorula/migmatit