Silkreta (křemenec)

Lokalita: Čechy, nalezeno na druhotném nalezišti Sojovice.   

Stáří: Kenozoikum (třetihory ).

Typ horniny: Sedimentární (usazená).

Složení: Zrníčka a někdy i valounky křemene a živců, jílové minerály, slídy. Komponenty jsou spojené křemenným tmelem.

Vznik: Hornina vznikla ve starších třetihorách prokřemeněním hlubších částí půdy. Pod povrchem tak vznikla silná a křemitá deska, kterou sice později odkryla eroze, ale kvůli její odolnosti se rozpadala jen velmi pomalu. Její zbytky v podobě valounů se na polích a v pískovnách nacházejí dodnes.

Použití: Vzhledem k řídkému roztroušenému výskytu se na nic nepoužívají. Dříve se používal jako žáruvzdorné prvky do vyzdívek sklářských pecí.

Zajímavosti:

Prehistorický člověk silkrety "sluňáky" někdy využíval jako surovinu pro výrobu hrubých kamenných nástrojů.

Dlouhodobou přítomností na povrchu jsou valouny silkret opracovány větrem do podoby dvoj a trojbokých "hranců". Vznikaly hlavně ve čtvrtohorách v suchých dobách ledových.