Krajina okolí Brandýsa n. L. a Staré Boleslavi je rovinatá, ale pod povrchem ukrývá pestrou geologickou stavbu. Skalní podloží Brandýsa nad Labem je tvořeno horninami, které mnoho z těchto hlubinných pochodů přímo prodělaly a jsou záznamem existence několika moří, hor nebo vulkánů. Vyskytují se zde křemence -"buližníky" staré přes půl miliardu let, ale i štěrkopísky staré jen několik tisíciletí. 
Podobu dnešní krajiny nejvíce ovlivnily řeky Labe a Jizera. Na jednu stranu odnesly velké množství místního geologického podkladu a zploštily krajinu. Na druhou stranu vyhloubily koryta a usadily zde velké množství materiálu (písek a valouny), které přinesly ze vzdálenosti i 100 kilometrů.
Geostezka má podobu řeky, která symbolizuje jednak tento místní geologický činitel, ale také tok času, který zde má dlouhou historii. Kameny jsou uspořádány od nejstarších po nejmladší. Jsou většinou z nepříliš vzdáleného okolí a v některých případech i z větší dálky z povodí obou řek.

„Mohu říci cokoli, nic se nezmění, mám pocit, že místo lidí, obklopuje mne kamení.“Motto: Citátník, cynik

Polabská geostezka 

V jednotlivých vrstvách můžete vybírat - rozdělení vzorků podle stáří, loklaity odběru vzorků, zajimavých geologickýcm místech v okolí Brandýsa, vzorky umístěné na geostezce a projít se městem po vybraných místech s využít hornin.